Bałkany transwersalne

Pracownia Obszaru Postjugosłowiańskiego zaprasza w semestrze wiosennym na cykl wykładów poświęconym współczesnym badaniom nad społeczno-kulturowym zróżnicowaniem Bałkanów pt.

Bałkany transwersalne

 19 marca, wtorek, 15.00

Tomasz Stryjek (Instytut Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas)

Polityka pamięci w perspektywie porównawczej: Chorwacja wobec Jugosławii i Ukraina wobec Rosji/ZSRR

11 kwietnia, czwartek, 13.15

Olimpia Dragouni (PROP)

Islam na Bałkanach: modernizm, konserwatyzm, wahhabizm. Opowieść o inkluzjach, ekskluzjach i enklawach

25 kwietnia, czwartek, 13.15

Krzysztof Popek (Instytut Historii UJ)

Porzucone dzieci kalifa. Migracje muzułmanów z Bułgarii, Serbii, Grecji i Bośni po kongresie berlińskim (1878)

9 maja, czwartek, 13.15

Dominika Kaniecka (Instytut Filologii Słowiańskiej UJ)

Współczesne parezje. Ćwiczenia z odwagi w mówieniu na temat bośniacko-hercegowińskiej rzeczywistości (wybrane przykłady z publicystyki zaangażowanej etycznie)

20 maja, poniedziałek, 13.15

Anna Jagiełło-Szostak (Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, UWr)

Pamięć w polityce zagranicznej: przykład relacji Serbii z BiH, Kosowem i Chorwacją

10 czerwca, poniedziałek, 13.15

Katarzyna Taczyńska (Instytut Slawistyki PAN)

Na styku kultur: bałkańskie Żydówki jako mniejszość wieloaspektowa

 

Wszystkie wykłady odbywają się w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej na Kampusie Głównym UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (sala 11a)

W sprawie udziału on-line prosimy o kontakt: Maciej Falski, mfalski(a)uw.edu.pl